Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Повишаване енергийната ефективност на еднофамилни и двуфамилни къщи с финансова подкрепа на програма REECL

По програмата за енергийна ефективност REECL се финансират монтажи на десет вида технологии,  които водят до подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради в експлоатация. Тук бихме искали да ви запознаем накратко с монтажи на тези технологии в еднофамилни и двуфамилни  къщи и ползите от тях.

Десетте технологии могат да се разделят на две големи групи. Първата група води до намаляване топлинните загуби през ограждащи конструкции и елементи. В тази група влизат  изолация стени, изолация покрив, изолация под и дограми. Много често монтажите на изолация на стени са съпроводени и с монтажи на дограми.

1-1 1-2
  Изолации на къщи в районите на Пазарджик и Горна Оряховица.
2-1 2-0
Изолации на къщи в районите на  Варна  и Севлиево. В два от проектите е сложена и нова дограма.  

Втората голяма група са технологии, касаещи енергопреобразуващите системи в сградата. По-често монтираните в еднофамилни и двуфамилни къщи са: Отопление и битова гореща вода чрез биомаса, термопомпи и газ.

3-1 3-2
Монтажи в районите на Бургас и София
4-1 4-2
Монтажи в районите на Пловдив и Велинград
5-1 5-2
Монтажи в районите на Русе и Кюстендил.

Към тази група се отнасят и слънчевите колектори за топла вода и фотоволтаици за прозводство на електроенергия.

6-1 6-2
  Фотоволтаици в районите на София и Смолян
7-1 7-2
Слънчеви колектори за топла вода в районите на Велинград и Бургас

Обикновено в еднофамилни и двуфамилни  къщи се монтират една или две от показаните технологии. Много често има случаи, където се монтират от три до пет енергоефективни технологи, с което се извършава цялостно реновиране на сградата и се постигат нива на енергийна ефективност по-високи от новопостроени сгради. При монтажите на една или две технологии също се постига значителен ефект, тъй като в тези случаи клиентите решават някаква критична нужда по отношение на енергопотребление и свързаните с нея финансови разходи.  Не трябва да се забравя, че за всяка от десетте технологии, финансирани по REECL, има високи изисквания за енергийната ефективност, които трябва да бъдат постигани от съответният уред или материал, за да бъде одобрен по програмата. Това означава, че извършваните по REECL монтажи са в най-високото ниво на енергийна ефективност за съответната технология. Показаните по-горе технологии водят до значително повишаване на енергийната ефективност на едно и дву фамилни къщи.  Ако вашата къща има има нужда от ремонт или подмяна на амортизирана технология, вие можете да направите това с финансова подкрепа на програма REECL.