Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Повишаване енергийната ефективност и намаляване замърсяването на въздуха в гъсто населени райони с помоща на програма REECL

По-голямата част от населението в България живее в големи градове, т.е. в гъсто населени райони. В последните години много активно се дискутира не само въпроса за подобряване енергийната ефективност в жилищните сгради, но и качеството на въздуха в районите с концентрация на много жилищни сгради – големите градове. Особенно актуален става въпроса зимно време, когато редица семейства започват активно да ползват за отопление въглища и понякога дори отпадъци.

Целта на програма REECL е да бъде повишена енергийната ефективност на жилищните сгради в България. По програма REECL са реализирани няколко десетки хиляди монтажа на енергоефективни технологии в апартаменти на блокове и кооперации. Тези технологии водят до по-малко потребление на енергия и по-малко вредни емисии в околната среда. Много често тези технологии подменят отоплението с въглища или обикновенни електрически печки, които не са енергоефективни и водят до високо ниво на вредни емисии. Като пример може да кажем, че двете най-използвани технологии по REECL за апартаменти са климатиците и дограмите.

1-1 1-2
2-1 6-1
Монтажи на климатици в районите на Велинград, Бургас, Стара Загора

Освен увеличаване монтажите на климатици се забелязва и нарастване монтажите на термопомпи за апатаменти. Това обикновенно са термопомпи с по-малка мощност, достатъчна да покрие нуждите на един апатамент. Работят в комбинация с подово отопление или конвектори. Климатиците и термопомпите имат много малки текущи финансови разходи за отопление, и още по-малки за охлаждане. Тези малки финансови разходи, пълната автоматизация и елементарната поддръжка водят до рязко нарастване търсенето на тази технология.

При дограмите се забелязва търсенето на все по-висок клас дограми. Чести са монтажите на 6 и 7 камерни профили с троен стъклопакет в който има две нискоемисионни стъкла, инертен газ и топъл дистанционер. Клиентите споделят, че тъй като подмяната на дограма се прави за период поне от 20 години, то икономически оправдано е да се търси най-висок клас, който води до минимални загуби при отоление или охлаждане на апартамента.

Също така много използвани са отполението на газ и пелети.

3-1 3-2
Подмяна на дограма и монтаж на отопление с газ в Перник

Известно е , че при изгарянето на газ има изключително малко вредни емисии. Съвремените газови котли одобрени за монтаж  по REECL са минимум клас „А” по отопление, което гарантира най-високи нива на енергийна ефективност.

Интересно е да се отбележи, че при апартаментите има нарастващ тренд на отопление с камини на пелети. Често клиентите споделят, че тъй като до сега са били на печки с въглища, са свикнали с „жив огън”. Приемливата за тях технология, която запазва и съществуващата отоплителна инсталация е камина на пелети. Този тип клиенти освен „жив огън”, получават напълно автоматизиран процес и изключително лесна поддръжка. Изгарянето на пелети подобно на газта има минимум вредни емисии и много висока енергийна ефективност.

4-1 4-2
5-1 5-2

Апартаментите в съществуващите блокове и кооперации е най-големият дял в жилищните единици в страната. Именно в този дял REECL има реализирани няколко десетки хиляди проекта. Усилията именно в тази част на жилищния сектор имат решаващо значение за цялостното подобряване на енергийната ефективност в цялата страна, понижаване на вредните емисии и подобряване качеството на въздуха в големите градове.