Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Намалете с до 35% своите разходи за отопление и топла вода с Пелетен котел “Изотерм Пелет Био”

Пелетният котел от тип Изотерм Пелет Био /ИПБ/ е разработен от водещата мисъл, за икономичност от страна както на гориво, така и от страна на вашите физически усилия, за това се грижат нобор от прецизни прибори а именно: ламбда сонда, дебитомер на пресен въздух, температурни сонди, самопочистване на горивната камера и много други.

Изотерм Пелет Био

Възможността да следите работният процес на съоръжението и подържане на желаната температура на системата в реално време, чрез разработен от нас за вас сървър ви дава свободата да сте по финансово икономични и по гъвкави с промяната на вашите желания и атмосферни условия, а също така и най – важното посредством WI FI модула вие имате 24/7 часов сервиз относно настройки, цикли на работа и горивни карти. Чрез интернет връзката с своят котел вие може да му зададете часови интервали на работа, приоритетни задачи като избор: отопление или БГВ, летен или зимен режим на работа и много други опции които ще ги разберете ако изберете това съоръжение „ИПБ” в битката през зимният и не само сезони.

Фирма Изотерм Стил ЕООД е дъщерна фирма на основната Климатет ЕООД която има вече 25г. опит в производството на съоръжения на биомаса, отпадни продукти и твърдо гориво. Причината за разработването на Изотерм Стил ЕООД е да се обърне по специфично и подробно внимание на битовите клиенти, които имат желанието да оползотворяват продукти от биомаса.

Всички постигнати резултати са в следствие на дългогодишни тестове и изследвания в собствената си разработена от фирмата лаборатория ръководена от специалисти и инженери в областта на горивни процеси, топлотехника, конструкции и др.

Ето няколко показателя по които трябва да се водите преди да направите каквато и да е покупка.

 • Защо качеството и цената е на първо място.
  Да нашият продукт е качествен и на много добра цена, защото ние постигнахме внедряване на нова технология за изгаряне на биомаса и за следене процеса на горене на едно много по високо ниво, а именно:

След дългогодишни изпитания, изследвания и всякакъв род тестове с различни горивни продукти и различни произведени прототипи на конструкции на котли. Ние достигнахме до това, че вече при готовият продукт имаме над 98% процентно изгаряне на горивният продукт в нашият котел и пълно усвояване на температурата на димните газове, тоест разликата в температурата на водата в котела и димните газове е или равна или с не повече от 12оС по ниска от димните газове. Това е благодарение на високо технологичната конструкция на котел и горивна камера, също така и логиката на управление на горивният процес. И всичко това на изключително ниска предоставена за вас цена за мощност до 35KW цена 4200лв с ДДС.

 • Защо хората винаги искат да бъде лесно и мързеливо.
  Да работата с нашият котел и изключително проста и не е необходимо да имате академично образувание за да направите точната настройка за правилното горене и усвояване на горивният процес. Благодарение на нашият контролер и всички прибори като:

Ламбда сонда, дебитомер на въздух, вторичен дозатор на горивото, температурни датчици по вода,димни газове, температура на пламъка, датчик на хол(обороти на вентилатора) и други прибори и способи които са наша тайна но и ваше преимущество.

Благодарение на които, вие няма нужда да правите какъвто и да е било положен труд от ваша страна за настройки постоянно мерене и донастройване с газ анализатор когато преминете на друг вид пелети, или просто смените източника си на гориво или се променят атмосферните условия. Всичко това става напълно неусетно за вас защото всички тези данни се следят ежесекундно и ако има нужда се променят автоматично в най-точният момент от процеса на горене.

 • Винаги искаме нещото което купуваме да е вечно.
  За да бъде едно изделие дълготрайно и да ни служи без проблеми то трябва да бъде просто но същевременно и добре оборудвано и с доказали се в годините материали и способи за тяхното използване, е това сме направили ние, изделие което от една страна е лесно за обслужване от вас клиентите и дълготрайно, а от друга страна то е с възможно най модерната технология за постигане на едно достатъчно високо КПД.
 • Защо искаме да ни убеждават че нещо е нещо и че то е истина и е много добро.
  Тук е мястото да ви оставим вас клиентите де се обедите в нашите предимства посочени по горе по скоро вашите предимства когато разполагате с такова съоръжение и да прецените, че ни е сме вашият избор. Всичко което искате ние ви го даваме, защо тогава да не сме вашият избор.

Данни за горивата:Примерен топлинен разход и следователно вашият избор.

1) Пелети клас А1 (EN 14961-2) – Средна калоричност: 4,92 kWh/ кг, цена: 380 лв./тон (средни цени от лято 2017);
2) Пелетен котел “Изотерм Пелет Био 35KW” – КПД по високо от 96%

3) Природен газ – 750 лв./м3 (по цени на Овергаз 2017);
4) Газов котел – КПД 92%.
Изходни данни:
1) Пелети клас А1 (EN 14961-2) – Средна калоричност: 4,92 kWh/ кг, цена: 380 лв./ тон (средни цени от лято 2017);
2) Пелетен котел “ Изотерм Пелет Био 35KW” – КПД по високо от 96%.

3) Природен газ – 0.1085 лв./ kWh (по цени на Овергаз – София към юли 2017);
4) Газов котел – КПД 92% .
5) Цена на топлинна енергия:
– от пелети = 0.084 лв./ kWhth = 380 лв.(тон) / 4920 kWh (тон) х КПД ˃96%;
– от природен газ = 0.118 лв./ kWhth = 0.1085 лв./ kWh x КПД 92%.

Примерен финансов разход за отоплителен сезон.
– къща с РЗП 250 кв.м. + 300 л.бойлер
А) Пелети – клас А1 -> 34000 kWhth х 0,084 лв/ kWhth = 2856.00 лв.;
Б) Природен газ -> 34000 kWhth х 0,118 лв./ kWhth = 4012.00 лв.;
В) Финансова разлика -> 4012.00лв – 2856.00 лв = 1156.00лв. за отоплителен сезон.
Г) Възвръщаемост на инвестицията:
– Без субсидия) -> 5508.40/ 1156 = 4,76 сезона
– Със субсидия 20% -> 4335.40/ 1156 = 3,75 сезона

                                                                                                      инж.И. Кацарски

Статията е представена от: