Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Вече има над 5 милиона асансьори, инсталирани в ЕС-28.

Вече има над 5 милиона асансьори, инсталирани в ЕС-28. Тяхната консумация на енергия възлиза на 3 до 5% от общото потребление на сградата.


Компютърни симулации показват, че средно-статистически асансьор за жилищна сграда при натоварване под 20,000-30,000 старта за година, ще използва под 1000 кВтч/годишно за пътуване. От друга страна, при консумирана мощност на асансьора в режим на готовност от 1 кВт ще доведе до разход на енергия от 5000 кВтч/годишно при 5000 часа в режим на готовност, което представлява значителен дял от общото годишно потребление на електроенергия на асансьора и трябва да се има предвид при покупка на нов асансьор за многофамилна жилищна сграда.

Системите за асансьор се проектират индивидуално за всяко конкретно приложение. Всяка от частите му допринасят по различен начин на цялостната енергийна ефективност на асансьора. Всички асансьорни системи имат общи елементи, независимо от техния принцип на действие, включващи: кабина, врати, осветление и вентилация, задвижване и управление (контролен панел), шахта (затворено пространство, където кабината се движи). Има два основни класа системи: хидравлични и въжени, като вторите може да бъдат разделени на две категории: с редуктор и без редуктор.

lt

Хидравличните асансьори обикновено няма противотежест и са най-неефективните. Енергията се разсейва като топлина, когато те пътуват надолу. Хидравлични асансьори са ниско-скоростни и се движат обикновено със скорост по-малка от 1 м / сек. Максималната височина на повдигане е около 20 m.

Въжените асансьори използват въжена система, задвижвана от електродвигател, към която са прикачени противотежести, намаляващи теглото на пътуващата кабина.

Хидравличните асансьори доминират на пазара при ниско-етажните сгради , тъй като те са значително по-евтини. По-високите сгради традиционно се обслужват от въжени асансьори с редуктор, докато в най-високите сгради, като небостъргачите например, се монтират въжени асансьори с електрически двигател без редуктор.

Технологичното развитие в асансьорната индустрия не се дължи на енергийната ефективност, а главно на други фактори като скорост на движение, акустичен шум, комфорт и пространство. Въпреки това, търсенето на енергийно ефективни и екологични сгради се увеличи през последните години и асансьорната индустрия реагира по съответния начин като предложи на своите клиенти подходящи енергоефективни решения.

Използваната енергия от асансьора е значителен процент от общото енергопотребление на сградата. Оценките варират от 5 до 15% в зависимост от другите инсталирани електрически мощности в сградата. По тази причина е необходимо да се определи с достатъчна точност очакваното потребление на енергия в асансьори, които ще монтират в нови сгради или се планират да заменят стари асансьори в съществуващи сгради.