Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

URSA TSP

Описание:

Тежки подови изолационни плочи от минерална стъклена вата.

URSA TSP има CE, EUCEB и RAL сертификати.

Динамичната якост SD зависи от дебелината и следователно е различна:

  • за номинална дебелина >= 13mm и <=15 mm SD = 20 MN/m³;
  • за номинална дебелина > 15mm и <=25 mm SD = 10 MN/m³;
  • за номинална дебелина > 25mm SD = 7 MN/m³.

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съогласно БДС EN 13162 λD = 0,032 W/Mk
  • Клас на горимост A1 съогласно БДС EN 13501-1.

Област на приложение:

Топло- и звукоизолация от ударен шум при плаващи подове на стоманобетонни конструкции.