Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

URSA TERRA 80P

Описание:

Естествен продукт, идеален за система за защита от шум, който същевременно спестява енергия. Продуктът от минерална вата с новата търговска марка URSA TERRA комбинира в едно отлична звуко- и топлоизолация и противопожарна защита.
Системата за вграждане с URSA TERRA осигурява изключителна звукоизолация на сградите, съчетано с добра топлоизолация и противопожарна защита. Продуктите URSA TERRA са негорими и спадат към Европейски клас на горимост A1
Изолационна плоча от минерална вата URSA TERRA има CE, EUCEB и RAL сертификати.

 Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съогласно БДС EN 13162 λD = 0,040 W/Mk
  • Клас на горимост A1 съогласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²

Област на приложение:

Топло- и звукоизолация за влагане като допълнителна изолация при скатни покриви и тавански помещения. Топло- и звукоизолация за леки сухомонтажни преградни стени с метална подконструкция и гипсокартон. Преградните стени от различни видове гипсокартон са изпитани за звукоизолация и пожароустойчивост. Устойчивостта на пожар е 30,60 или 90мин. в зависимост от конструкцията.

Предлага се от: