Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

URSA FDP 1

Описание:

Самоносещи леки хидрофобни изолационни плочи от минерална стъклена вата.
URSA FDP 1 има CE, EUCEB и RAL сертификати.

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съогласно БДС EN 13162 λD = 0,038 W/Mk
  • Клас на горимост A1 съогласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
  • Област на приложение:
  • Топло- и звукоизолация на стени в невентилируеми фасади на ниски обекти със слабо вентилиране, други конструкции, включително в индустрията.