Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Steca PR 1010 – 12/24V 10A

Описание:

Серията Steca PR10-30  е водеща при соларните зарядни контролери. Най-новите зарядни технологии в съчетание със значително  усъвършенствания от Steca  AtonIC-II алгоритъм (пресмята състоянието на заряд  на акумулатора) осигуряват оптимална грижа за акумулатора и контрол на присъединения към контролера фотоволтаичен генератор с максимална мощност до 900 Wp. Големият дисплей информира потребителя с помощта на символи за всички режими на работа. Нивото на заряд се представя графично като индикатор за гориво на автомобил. Данни като напрежение, ток и ниво на заряд могат също да се визуализират с цифри на дисплея. Освен това контролерът разполага и с енергиен брояч, който може да се занулява от потребителя.

Индикация: Графичен LCD-дисплей: за работните параметри, за съобщения за смущения във функциите на уреда;

Електронни защити:

 • Защита от презареждане;
 • Защита против дълбок разряд;
 • Защита против размяна на полюсите на фотоволтаичния панел, консуматора и акумулатора;
 • Автоматичен електронен предпазител ;
 • Защита против късо съединение на товара и фотоволтаичния панел;
 • Защита от пренапрежения на входа на фотоволтаичния панел
 • Защита от работа на празен ход без акумулатор;
 • Защита от обратен ток през ноща ;
 • Защита от прегряване и пренатоварване;
 • Изключване на консуматора при пренапрежение на акумулатора;

Експлоатация: Улеснена посредством меню експлоатация; Настройка посредством бутони; Прекъсвач за консуматора;

Основни характеристики:

 • Хибриден контролер;
 • Изчисляване състоянието на заряд посредством алгоритъм Steca AtonIC (SOC);
 • Автоматично синхронизиране на напрежението;
 • ШИМ-управление;
 • Многостепенна зарядна технология;
 • Праг на изключване на товара в зависимост от състоянието на заряд;
 • Автоматично вкючване на товара;
 • Температурна компенсация;
 • Заземяване на положителната или отрицателната страна на дадена клема;
 • Интегриран даталогер;
 • Функция нощна светлина;
 • Функция самотестване;
 • Месечноподдържащо зареждане

 Технически данни:

Работно напрежение(автоматично разпознаване): 12 V или 24 V
Обхват на напрежението 12 V: от 6,9 V до 17,2 V
Обхват на напрежението 24 V: от 17,3 V до 43 V
Допустим температурен интервал при работа: -10 °C до +50 °C
Допустим температурен интервал на съхранение: -20 °C до +80 °C
Собствено потребление: 30 Hz
PWM-честота: 12 V или 24 V
Максимално входящо напрежение: 47 V
Минимално напрежение на акумулатора: 6,9 V

 

Предлага се от: