Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

PRITY PLW18

MF_APR3

Описание:
Пелетна камина PRITY PLW18
Пелетните камини Прити са предназначени да удовлетворят изискванията за комфортно отопление на вашия дом.
Функционират заедно с изградена и присъидинена водна отоплителна инсталация (ВОИ),Радиатори и др. Със съотвестваща инсталирана топлинна мощност. ВОИ се изгражда от специализирана фирма при спазване на всички местни, национални и европейски норми с осигуряване ан безопасност, фунционалност,удобство и естетика.
За всяко помещение, което ще бъде отоплявано, предварително се пресмятат топлинните загуби и според големината им се избира мошността на отоплителното тяло.
Гориво е дървесни пелети Ф 6мм/30мм клас А1. От особена важност е качеството на пелетите. Независимо от наличието на сертификат, някои пелети проявяват различни дефекти при изгаряне: повече пепел, правят шлака (сгуря) в пепелта, ниска ефективност и калоричност. Не се допуска употреба на други горива и отпадъци.
Пелетите се насипват в бункер и чрес шнеково дозиращо устройство се доставят в специалноконструктирана стоманена пота (мангал) за изгаряне, според избраната настройка на контролера. Тази пота е изпълнена от устойчива на високи температури легирана стомана. Първоначално насипаните в потата (мангала) пелети, след стартиране се разпалват автоматично посредством електрически нагревател патрон-запалка, който след това програмата изключва. През скарата на потата (мангала) постъпва организирано необходимият за горенето въздух. Той идва по PVC тръба Ф 50мм.
Количеството на входящия въздух се измерва и контролира чрес електронен разходомер/дебитомер за въздух.
Активната система за гориво-въздух сравнява измереното количество постъпващ въздух с необходимия за качествен горивен процес в съответния режим и го привежда в съответствие чрес управелние на оборотите ан димния вентилатор.
По този наин се осигурява качествено изгаряне напълно независимо от параметрите на комина – дължина, височина, съпротивление, проходимост, тяга, както и от параметрите на тръбопровода, осигоряващ необходимия въздух. При екстремни положения – недопостимо или пълно запушване следва аварийно изключване и аларма А12.
Пепелта като остатък от изгарянето на горивото се събира с пепелник.
Димните газове се изхвърлят в комина принудително посредством вграден димен вентилатор, управляван според направените настройки и режима на работа.
Всички процеси се управляват интелигентно от вграден електронен блок – специализиран контролер. В него са програмирани необходимите фабрични и потребителски настройки за работа.
С цел опазване здравето, живота и имуществотна потребителя с предвидени необходимите защити, които преустановяват работата на уреда при неправилни и предвидимо опасни режими на работа.
Пелетнити камини Прити са предназначени да удовлетворяват изискванията за комфортно отопление на вашия дом

Пелетна камина с воден топлообменник
Пелетна камина с водна риза Прити PLW 18+2 kW е предназначена да удоволетвори изискванията за комфортно отоплениена всеки дом, офис, къща, магазин. Камината е с водна риза и функционира заедно с изградена и присъединена водна отоплителна инсталация (ВОИ), радиатори, конвектори, подово и др. Топлинна мощност до 18 кВт. В корпуса на камината е предвидена и вградена най-високоефективна и икономична циркулационна помпа клас А с потребление на електроенергия от 5W до 22W, която осигурява циркулацията на топлоносителя – вода или вода с добавен пропиленгликол за работата на цялата система.
Препоръчителна отопляема площ – 120 – до 180 m²
Важно: За всяко помещение, което ще бъде отоплявано, предварително се пресмятат топлинните загуби и според големината им се избира мощността на отоплителното тяло. От значение е наличието на изолация, дограма, дали ще има бойлер включен към системата и пр. Свържете се с наш специалист, ако не сте сигурни каква мощност Ви трябва.
Горивото на камината е дървесни пелети с големина ф6/ ф30 мм. Не се допуска употребата на други горива и отпадъци!!!
От особена важност е и качеството на пелетите! Независимо от наличието на сертификат, някои пелети проявяват различни дефекти при изгаряне, например повече пепел, правят шлака, ниска калоричност и ефективност.
Диаметър на вход въздух за горене ø 50мм.
Диаметър на изход димни газове комин  ø 100мм.
Вместимост на бункера за пелети 28 кг.
Обем на водния топлообменник: 22 л
Електрическо захранване: AC 230 V 50 Hz
Максимално работно налягане: 1.5 bar
Обем на пепелника: 3.8 л
Тяга на комина: 12 Pa
5 степени на мощност и автоматичен режим
Активна система за гориво-въздух
Датчици за защита

За Декларация за експлоатационни показатели и Етикет енергийна ефективност, моля посетете сайта на фирмата www.prity-bg.com.

Характеристики:

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА PRITY PLW18
Обща топлинна мощност номинална 20 kW
Топлинна мощност от водния топлообменник 18 kW
Топлинна мощност от излъчване 2 kW
Отопляема площ  m2 120-180
препоръчителен
Отопляем обем препоръчителен 500 m3
Намалена обща топлинна мощност 6 kW
Температура на димните газове     до 101°C
Ефективност до 92%
Емисии СО за номин. мощност (O2ref=13%) 0,0123%
Обем на водния топлообменник 22 l
Максимално работно налягане 1,5 bar
Ел. захранване АС  230V 50Hz
Пълна електрическа мощност 400W
Работна ел. мощност 100W
Горивото – дървесни пелети клас А1 ∅ 6mm/30mm
Обем на пепелника 3,8 l
Вместимост на бункера за пелети 28 kg
Разход на пелети за ном. мощност 4,4 kg/h
Разход на пелети за мин. мощност 1,26 kg/h
Тегло 148 kg
Габаритни размери на тялото на камина  
Ширина 560 mm
Дълбочина 550 mm
Височина 965 mm
Връзки за студена и топла вода 1 “
Диаметър на вход въздух за горене ∅ 50mm
Диаметър на изход димни газове ∅ 100mm
Тяга на комина   (±2Ра) 12Ра
Степени на мощност 5
Седмично програмиране
Активна система за гориво-въздух
Сензор за стайна температура
Датчици за защита

 

Видео на продукта:

Предлага се от: