Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ETEM E 24

Предимства:

 • Алуминиевата дограма ETEM E 24 е с прекъснат термичен мост.
 • Е 24 на Etem е изключително стабилна и надеждна система за алуминиева дограма с прекъснат термичен мост, позволяваща изпълнение на фиксирани и отваряеми позиции.
 • Коефициент на топлопреминаване – Uf = 2,34W/m²K.
 • 67,5 мм ширина на системата за правата линия и 75 мм за заоблената
 • Отваряемост – отваряне на вертикална ос, двуплоскостно отваряне, възможност за отваряне навън и навътре, отваряне на долна и горна хоризонтална ос, отваряне тип “хармоника”, паралелно плъзгане.
 • Допълващи профили, с по-големи инерционни моменти позволяващи изпълнение на големи витрини.
 • Елегантна линия с покриваща каса, подходяща за ивични прозорци без отчетлив растер на отваряема и неотваряема част.
 • Възможност за двуцветни профили.
 • Грижливо подбрани надеждни аксесоари.
 • Стъклопакет от 18 до 46 мм.
 • Специално подбрани EPDM уплътнители за по-добра топлоизолация, отводняване и въздухонепропускливост.
 • Възможност за вграждане в окачена фасада.

Предлага се от: