Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

COMFORTLINE CGB-2-24

MF_APR3

Описание:
Предимствата на газовите кондензационни уреди на фирма WOLF до 24kW CGB-2
• Газови кондензационни уреди, затворена горивна камера, за работа, зависеща от въздуха в помещението и независеща от въздуха в помещението
• Висок нормиран коефициент на полезно действие до 110% (Hi) / 99% (Hs) за възможно най-добро енергийно използване
• При работа с природен газ се изпълняват условията на екологичния
знак „Син ангел“ съгласно RAL‑UZ 61
• Горелка с предварително смесване за природен газ E, LL и течен газ, безстепенно модулираща топлинна мощност от 1,8 kW
• Серийно с разширителен съд, модулираща високо ефективна помпа (EEI < 0,23) и 3-пътен клапан
• За поддръжка топлообменникът за вода за отопление може да се накланя под налягане без да се източва водата за отопление
• Топлообменник за вода за отопление с покритие Wolf „ALUPro“
• бърз монтаж, лесно обслужване и поддръжка с удобен достъп до всички елементи
• Лесно измерване на отработения газ от отвън без отваряне на уреда
• Ефективна технология за изгаряне чрез газово адаптивно, самокалибриращо се управление на изгарянето със самостоятелно напасване към качеството на газа – Проверка от коминочистач е необходима само веднъж на всеки 3 години
• Превключване между работа с природен газ и работа с течен газ без комплект за преоборудване
• Автоматична CO2 настройка чрез самокалибриращо се управление на изгарянето за изключително ниски емисии на вредни вещества
• Оптимална употреба на кондензацията чрез управление на разширението, не са нужни клапан против свръхпоток и повдигане на обратния поток
• Нова система за управление Wolf WRS, която може да се настройва и регулира чрез смартфон или РС
• Комуникация чрез смартфон, лаптоп или РС посредством LAN/WLAN модул ISM7i
CGB-2-14, -20, -24 газово кондензационно отопление
Газово кондензационно отопление с възможност за свързване на резервоар за затопляне на вода напр. CSW-120
• Модулационен диапазон при поток напред/назад 50/30°C:
CGB-2-14 от 2,1 до 15,2 Kw
CGB-2-20 от 4,4 до 20,4 kW
CGB-2-24 от 5,6 до 25,8 kW
• Усилена мощност при зареждане на резервоара:
CGB-2-20 22,2 kW
CGB-2-24 27,1 kW
Характеристики:

Тип CGB-2 24
Клас на  енергийна ефективност Отопление на помещението А
Клас на  енергийна ефективност Производство на топла вода
Номинална отоплителна мощност при 80/60 °C kW 23,8/27,1
Номинална отоплителна мощност при 50/30 °C kW 25,8
Нотминално топлинно натоварване kW 24,6/28,0
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 80/60 °C kW 4,8/6,8
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 50/30 °C kW 5,6/7,4
Най-малко топлинно натоварване (с модулация)  kW 4,9/6,9
Връзка за потока напред на отоплението G ¾“ (DN20)
Връзка за обратния поток на отоплението G ¾“ (DN20)
Връзка за топла вода G ¾“
Връзка за студена вода/цуркулация G ¾“
Връзка за газ R ½“
Тръбна връзка за въздух/отработен газ mm 60/100
Размери :  
Дълбочина mm 378
Ширина mm 440
Височина mm 790
Отвеждане на въздух/отработен газ тип B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)
Газова категория II2N3B/P
Стойност на връзката за газ:  
Природен газ          E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m3/h 2,52/2,95
Природен газ LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m3/h 2,79/3,25
Течен газ P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,87/2,19
Налягане при връзката за природен газ (мин-макс допустимо) mbar 20 (18-25)
Налягане при връзката за течен газ (мин-макс допустимо) mbar 37 (25-45)
Нормиран коефициент на изполдване при 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99
Нормиран коефициент на използване при 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96
Коефициент на полезно действие при номинален товар при 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88
Коефициент на полезно действиенн при 30% частичен товар и TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97
Фабрична настройка на температурата на потока °C 75
Температура на потока до приблизително °C 90
макс общо свръхналягане на отоплителния кръг bar 3
Остатъчна височина на транспортиране за отопл кръг:  
Високо ефективна помпа (EEI < 0,23)  
600 l/h дебит (14kW при ∆t=20K) mbar 550
860 l/h дебит (20kW при ∆t=20K) mbar 430
1030 l/h дебит (24kW при ∆t=20K) mbar 280
Съдържание на топла вода на топлообменника за вода за отопление l 1,3
Общо съдържание на разширителния съд l 10
Предварително налягане на разширителния съд bar 0,75-0,95
Температура на отработения газ 80/60 -50/30 при Qmax °C 7650
Температура на отработения газ 80/60 -50/30 при Qmin °C 33-27
Масов поток на отработения газ при Qmax g/s 10,9/13,0
Масов поток на отработения газ при Qmin g/s 2,3
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmax Pa 180
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmin Pa 17
Група на отработени газове G52
NOx клас 5
Количество кондензирала вода при 50/30 °C l/h ок. 2,4
рН стойност на кондензата ок. 4,0
Електрическа консумирана мощност в режим на готовност W 3
Електрическа максимална консумирана мощност W 17-62/88
Клас на защита IP IPX4D
Електрическа връзка/предпазител 230 V / 50Hz / 16 A/B
Общо тегло Kg 33

 

Предлага се от: