Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Травентино

ТИП: Специфична циментова мазилка за фасади. Съдържа бял цимент, неорганични пълнители и специфични реологически добавки.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Травертино е фасадна мазилка с вид на луксозна каменна облицовка за външно приложение. Създадена е с цел пресъздаване на външната визия на камъка „травертин”.

СВОЙСТВА:

 • лесна направа на сместа
 • отлична адхезия към основата
 • устойчив на изтъркване
 • нетоксичен
 • водоустойчивост
 • висока паропропускливост
 • екологично чист продукт
 • незапалим

XI ДРАЗНЕЩ

 • R36/37/38 дразнител за очите, дихателните пътища и кожата
 • R43 възможна е чувствителност при контакт с кожата
 • Съдържа цимент
 • Реагира алкално
 • S2 да се пази от достъп на деца
 • S22 да не се вдишва праха
 • S24/25 да се пазят кожата и очите
 • при контакт да се измива обилно с вода
 • S26 при контакт с очите да се консултира допълнително с лекар
 • S36/37 да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици
 • S46 при поглъщане да се търси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката на етикета
 • S8 опаковката да се пази от влага

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Преди нанасяне, повърхността трябва да е суха, твърда и добре почистена от прах, мазни петна и несвързани частици. При порьозни основи и основи с неравномерна структура е необходимо да бъдат обработени с ДЕНЕЛ ГРУНД.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА: Една опаковка от 25 кг. се разбърква с 5,5 л. вода. В дълбок съд с гладки стени се налива точното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се разбърква с механична бъркалка, докато се получи хомогенна смес. Сместа се оставя да престои около 10 минути, след което се разбърква отново. Така приготвената смес може да се използва в рамките на 3 часа.

ПОЛАГАНЕ: Разтворът се нанася с маламашка върху основата на един слой с дебелина 1-2 мм.

ДЕКОРАЦИЯ: След нанасяне на слой с желаната дебелина, повърхността се обработва с релефен тампон /трева/. След изсъхване на така положения слой, върху него се нанася ДЕНЕЛ ГРУНД и след изсъхването му се нанася допълнително транспарентен тониран латекс ProGlazes, който се претърква с помощта на пластмасов / каучуков ракел или гъба.

ПРЕПОРЪКА: Полагането да се извършва върху суха основа и температура от 5°C до 30°C. След употреба инструментите да се измият с вода. Не се допуска добавяне на други материали.

РАЗХОДНА НОРМА: Приблизително 1,6 kг суха смес на 1 м² при дебелина 1мм.

Предлага се от: