Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНИ СТЕНИ MULTIPOR

MF_APR3

Описание:
Топлоизолационната система за външни стени MULTIPOR
Външната топлоизолационна система Multipor притежава Българско Tехническо Oдобрение. Произведена от фирма КСЕЛА България ЕООД, гр. София тя е предназначена за изпълнение на външна изолация на фасадни стени на сгради, изградени от зидария (тухли, блокчета) или бетон (излят на място или предварително изготвени панели) с клас по реакция на огън А1 или А2-s2, d0 съгласно БДС EN 13501-1 или А1 съгласно Решение 96/603/ ЕО (допълнено). Приложима е както върху нови, така и върху вече съществуващи вертикални стени (саниране). Системата трябва да осигурява топлинно съпротивление ≥ 1 m2K/W. Системата е неносещ коструктивен елемент, който не допринася непосредствено за стабилността на стените, върху които се монтира, но има ефект върху дълготрайността като подобрява защитата от атмосферни въздействия. Не е предназначена да осигурява херметичност на строителната конструкция. Системата, според метода на закрепването й съгласно ETAG 004, се класифицира като (1) чисто свързана система или (2) механично закрепена система с анкери и допълнително лепило. При втория тип системи натоварването е напълно разпределено от механичните  приспособления за закрепване, като лепилото се използва преди всичко за осигуряване на равнинност на инсталираната система.
Изискване – основата трябва да бъде здрава, суха, без замърсявания и насипни материали. Последователност на полагане
1. Монтаж на цокълен профил
2. Приготвяне на лепилния и шпакловъчен състав МULTIPOR лек разтвор
3. Лепене на топлоизолационните плочи МULTIPOR
4. Дюбелиране на топлоизолационните плочи
5. Шлайфане на топлоизолационните плочи
6. Монтиране на усилващи елементи и профили
7. Полагане на армирана шпакловка (основно покритие)
8. Полагане на финишно покритие от МULTIPOR лек разтвор
9. Полагане на финишно покритие от тънкослойна пастообразна мазилка
Предимства:
1. Негорима
2. Дишаща
3. Отлична топлоизолация (λ=0,043 W/mK)
4. Твърда фасада
5. Дълготрайност

Продуктови Брошури:

Видео на продукта:

Предлага се от: