Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

КПЕ 500 kw

Електрически електродни парни котли тип “КПЕ”

Предназначение:

За производството на наситена пара за всички области, където е необходима такава. Монтират се в помещения с нормална влажност и пожарна опасност (група А).

Техническо описание:

Електрическите парни котли са комплектовани с всички необходими регулиращи измервателни и управляващи уреди и съоръжения, в съответствие с действащата нормативна база. Притежават самозащита от оставане без вода. Изпълняват се изцяло с вносна окомплектовка.

Комплексност на доставката: 

 • котел комплект
 • табло за управление
 • окомплектовка на ABB, Германия;
 • силови и оперативни проводници и кабели
 • контролно-измервателна и регулираща апаратура;
 • захранваща помпа – Grundfos, Дания;
 • спирателна, предпазна, регулираща арматура;
 • питателен резервоар за вода;
 • тръбна разводка в рамките на доставката;
 • паспорт и сертификат на котела;
 • инструкция за експлоатация, технологични и ел. схеми;
 • обучение на персонала

Технически характеристики: 

Мощност 500 kw
Степени на регулиране 3 бр.
Разход на пара 680 кг/ч
Налягане на парата 0,07 МРа

Предлага се от: