Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Хидроизомат АД

LG_Hidrozomat
гр. София
жк. Дружба, ул. "Илия Бешков" № 8
София-град област
тел: 02 979 1793, факс: 02 979 1796,
0897 881 134, 0898 775 992
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Хидроизомат АД е водеща инженерингова компания, специализирана в следните основни направления:

Проектиране и изграждане на хидро – и топлоизолационни системи на всички видове плоски и скатни покриви, основи на сгради, пътища, мостове, тунели и резервоари;
Извършване на всички видове довършителни и ремонтни работи на жилищни и промишлени сгради;
Изпълнение на зелени тераси и използваеми покриви, на антибактериални подови покрития на база епоксидни смоли и полиуретан;
Производство на битумни хидроизолационни мембрани, грундове на битумна основа и покрития на база битум и полимерцименти.
Дружеството е основано през 1962 г. и бързо се утвърждава като водещ производител на хидроизолации за цяла Източна Европа. През годините фирмата участва в строителството на обекти с национално значение като ТЕЦ „Марица-Изток”, АЕЦ „Козлодуй”, автомагистрала „Хемус”, Министерство на отбраната, Метрополитен – София и други. Само през последните две години успешно бяха осъществени проекти с Office One Superstore, News Outdoor Bulgaria, Toyota TM Auto, Carrefour Group, Загорка АД, Нестле България АД и други. Фирмата участва и като подизпълнител в проекти за ново строителство на жилищни и административни сгради.

Като утвърдена фирма, за „Хидроизомат” АД основно конкурентно предимство е качеството на извършваните строителни услуги. Работниците и служителите на компанията преминават периодични курсове за повишаване на квалификацията и разширяване на технологичните познания. Главен консултант на „Хидроизомат” АД за всички строителни дейности е проф. Димитър Назърски – завеждащ катедра в УАСГ и член на УС на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС).

През 2001 г. във фирмата е внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2000, което е гаранция за постоянно повишаващите се стандарти на работа в компанията.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.