Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ТП „Профайн Австрия“ ООД-Трокал

LG_Trokal
гр.София
ул. "Даскал Стоян Попандреев" № 4
София-град област
тел: 02 959 3145, Факс: 02 959 3146
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Тимът на TROCAL е тясна общност от сътрудници, чиято висша цел е с всички възможни средства да се създадат трайни ползи за нашите партньори и клиенти. Достигнала своята висша форма на развитие корпоративната идентичност обединява в тази общност нашите партньори под формата „Член на тима TROCAL“.
Какво отличава TROCAL:
• TROCAL е уникален – със своите специалисти, които мислят по новому и постигат необикновени неща.
• TROCAL е гъвкав, защото сме бързи, а ориентир за нас са нашите цели и нашите клиенти.
• TROCAL е открит, защото поддържаме открит и честен диалог със сътрудници, клиенти и общесвеността.
• TROCAL е иновативен, защото разработката на ориентирани към бъдещето продукти и услуги за отделните пазари е стара наша традиция.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.