Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Топлик ЕООД , София

LG_Toplik-ko
гр. София 1517
ул. "Витиня", бл. 89
София-град област
тел: 02 845 9075, 02 845 9076
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Вече второ десетилетие „Топлик“ ООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията. Дружеството е създадено през 2000 г. в следствие на разширяване дейността на тогавашната фирма ЕТ „ТОПЛИК – Красимир Георгиев“, основана през 1996 г. Дейността на фирмата обхваща проектиране, изграждане, инсталация и сервиз на системи за отопление, охлаждане и производство на БГВ за всякакъв тип помещения – жилищни сгради, битови и промишлени обекти и др.

Днес Топлик се e превърнала в една от най-авторитетните фирми на българския пазар предлагаща проектиране и инженерингови решения в областта на:
Отоплителни системи – котли на газ, дизелово и твърдо гориво; алтернативни обновяеми източници (гео – и хидротермални помпи);
Вентилация – инсталации за пресен въздух (въздуховоди, климатични камери, вентилатори, чисти помещения );
Климатизация – цялостно решение за отопление и охлаждане на жилищни и промишлени сгради, и помещения със специфични технологични изисквания (водоохлаждащи агрегати, конвектори);
Газификация – вътрешни газо-разпределителни инсталации, сградни и улични мрежи (тръби, фитинги и всички прилежащи аксесоари);
Промишлени инсталации с повишена опасност, инсталации на пара, гореща вода, съдове под налягане (газови, нафтови, мазутни и комбинирани горелки, парогенератори).
Оборудване за чисти помещения – климатични камери хигиенно изпълнение, материали и съоръжения за чисти помещения, оборудване за операционни помещения.
Основната движеща сила на нашата компания e непрекъснатото развитие и способността да предложим на нашите клиенти комплексно обслужване,  високоефективни и енергоспестяващи инсталации, съобразени с непрекъснато развиващите се технологии в бранша като по този начин гарантираме ниски експлоатационни разходи и безпроблемна работа за по дълъг период.
Това съчетно с правилно структурираната сервизна мрежа и висококвалифицирани специалисти ни позволява да осигурим комфорт и спокойствие за нашите клиенти във всеки момент.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.