Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Термо полис ООД

LG_Termopolis
гр.Пловдив 4000
ул. "Васил Априлов" № 154
Пловдивска област
тел: 032 952 142, GSM: 0878 366 547
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
 „Термо полис“ ООД е млада фирма, основана на територията на гр.Пловдив през 2007г. Причината е разширяване дейността на утвърдилата се с над 10 години съществуване и реализация в пълния инженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации фирма „Топлик“ ООД.
      Млада, но взела опита и наследила духа на прогресивно развиваща се фирма със сплотен колектив от млади специалисти.
      Фирмата е структурирана в три основни отдела:
Търговски отдел – занимаващ се с презентирането и изготвяне на оферти за предлаганите като дистрибутори на „Топлик“ ООД и „Дека Трейд“ ООД съоръжения и материали, а именно:
   •   Газови котли – битови и промишлени
   •   Газови, нафтови, газо-нафтови и мазутни горелки
   •   Водоохлаждащи агрегати (чилъри)
   •   Вентилаторни конвектори
   •   Термопомпи
   •   Битови и промишлени вентилатори
   •   Котли на твърдо гориво, отоплителни тела – алуминиеви и
       панелни радиатори и всякаква арматура за отоплителни
       водопроводни инсталации.
Проектантски отдел – разработващ техническите решения;
Монтаж и сервиз – специализирани екипи със съответната квалификация и необходимото оборудване за изграждането и подръжка на гореописаните инсталации.
      „Термо полис“ ООД има възможност за разработване на обекти в обем на пълен инженеринг в областите:
   •   Отопление, вентилация и климатизация – на жилищни и промишлени сгради, както и помещения със специфични технологични изисквания;
   •   Работии по Наредба за безопасна работа с газ, вътрешни газоразпределителни мрежи;
   •   Водопровод и канализация.
      Фирмата развива дейност на територията на Пловдивски Регион и цялата страна.
      Политиката й е насочена в използването на висококачествени материали и съоръжения, нови технологии и прилагане на технически решения съобразени с конкретните изисквания и специфика на всяка сграда или помещение.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.