Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Термострен Инвест ЕООД

LG_Termostren
гр. Вълчи Дол
ул. "Средна гора" № 10
Варненска област
тел: 051 312 019, факс: 051 312 019
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

”ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ” ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200801815, със седалище гр. Вълчи дол, ул. Средна гора 10. Производствените мощности са разположени в гр. Вълчи Дол, Промишлена зона.

”ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ” ЕООД е производител на два основни типа продукти:
• платна за строителна изолация (на жилищни сгради, промишлени халета, хладилни камери, складове и др.),
• хранителни опаковки, контейнери и табли за хранене за еднократна употреба,
изработени от екструдиран пенополистирен (XPS) с търговска марка „ТЕРМОСТРЕН“
Производствената дейност датира от началото на 2005 г. Фирмата разполага с модерна производствена база, намираща се само на 45км. от гр. Варна – в гр. Вълчи дол. Наличието на развита пътна инфраструктура в района е стратегическо преимущество на бъдещото развитие на предприятието. Екипът на ”ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ” ЕООДуспя да съчетае предимствата на американско и корейско оборудване и ноу-хау и да създадат и предложат на българските фирми от хранително-вкусовата промишленост и строителния бранш, изделия на най-високо съвременно ниво. Производството на многослойни топлоизолационни платна е уникално за страната по своето технологично решение. Плоскостите се произвеждат като термично съединена многослойна структура с висока якост на огъване и устойчивост на натиск, която осигурява по-нисък коефициент на топлопреминаване – от 0.026 до 0.028 W/mC. Произвежданите топлоизолационни плоскости са пазарно ориентирани по размери и дебелини спрямо останалите, предлагани на пазара топлоизолационни материали. Стандартно произвежданите топлоизолационни плоскости са с размери 600 х 1250 мм и 600 х 2500 мм, имащи дебелина от 5 до 50мм. Механичните им характеристики позволяват влагането на продукта във всички сфери на неговото приложение. Производството отговаря на всички изисквания на стандарта БДС EN 13164 и е сертифицирано за приложение в строителството.

”ТЕРМОСТРЕН ИНВЕСТ” ЕООД успешно прилага система за контрол на качеството ISО 9001:2008 и система за безопасност на материали за контакт с хранителни продукти – “HACCP“.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.