Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Термодинамика ООД, Пазарджик Лонг

LG_Termodinamika
гр.Пазаржик
ул. "Д-р Лонг" №: 4
Пазарджишка област
тел: 0886 390 490
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Фирма Термодинамика ООД е създадена през 1996г. с основен предмет на дейност доставка, монтаж и сервиз на отоплителни, ВиК , газови, климатични и соларни инсталации.
Фирмата разполага със:
офис, магазин ул.Георги Машев №3 и склад ул.Проф.Иван Батаклиев №3 в гр.Пазарджик
офис гр. София кв.Манастирски Ливади ул.Шарл Шампо №104
офис и магазин гр.Пловдив ул.Тодор Влайков №2
магазин гр.Пещера ул.Димитър Горов №4
С навлизането на нови продукти и технологии и с цел подобряване и разширяване дейността на фирмата през годините Термодинамика ООД има издадени всички необходими лицензи за своята дейност.
Удостоверение от „Овергаз” за проектиране и изграждане на газови инсталации
Удостоверение от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Да извършва дейности поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № ПД009, като лице, което извършва поддържане,ремонтиране и преустройство на газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 5bar.
Удостоверение от Централен професионален регистър на строителя на основание чл.27 т.3 от закона за камарата на строителите.
Сертификат ,система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008. от сертифицираща организация TUF NORD.
Към момента във фирмата работят четиридесет и двама служители, структурирани в няколко направления:
Търговска дейност.
Проектантска дейност.
Монтажна дейност.
Сервизна дейност.
Специалистите на Термодинамика ООД са преминали специализирани курсове на обучение у нас и при чуждестранните партньори на фирмата.
Фирмата има за цел заздравяването на доверието на клиентите в лоялността на организацията; чувствително повишаване на качеството и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив, през целия цикъл на производство; непрекъснато проучване и удовлетворяване изискванията на пазара; спазване изискванията на техническата документация, нормативната база и стремеж към усъвършенстване; повишаване квалификацията на персонала и осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда. Дългогодишният опит, квалифицираните служители , притежаваното техническо оборудване и поставените дългосрочни цели са гаранция за качествена услуга.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.