Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Термоавтоматика – Димов, Саралиев 2018 ООД

LG_Termodinamika-Dimov Saraliev 2018 OOD
гр. Велико Търново
ул. "Симеон Велики" № 1
Великотърновска област
тел: 0888 224 878, 0888 224 879,
Факс: 062 639 747
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване.
Предмет на дейност: монтаж, ремонт и настройка на автоматика за автоматично регулиране на водогрейни и парни котли и на автоматични горелки на течно гориво и газ; абонаментно обслужване и сервиз; режимно-технологични настройки на горивния процес; техническа консултация; монтаж и пуск на системи за измерване на разход; топлотехнически ремонт; изработване спомагателни съоръжения и детайли.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.