Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Таси ООД

LG_Tasi
гр. Долни Дъбник
ул. "Стоян Заимов" № 39
Плевенска област
тел: 064 841 730, факс: 064 841 478
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Основен предмет на дейност на фирмата е инженерингова дейност в областта на изграждане на разпределителни газопроводи; вътрешна газификация на промишлени и битови обекти, проектиране и изграждане.
Към настоящия момент структурата на „ТАСИ“ ООД включва следните производствени звена:
• проектантски отдел, работещ с най-съвременните софтуерни продукти за подбор на оборудване, изчисление на разпределителни мрежи и разработка на конструкторска документация;
• звено за машинен монтаж, в което работят специалисти с голям опит в изграждането на газови инсталации и в което се прилагат най-съвременни технологии за заваряване и контрол;
• звено за електромонтаж, пуск и настройка на горивни процеси. Настройките се извършват с анализатори на димни газове DRAGER и MRU;
• машинна работилница, оборудвана с пълна гама металорежещи машини;
• лаборатория за изпитание на горивни уредби, оборудвана с изпитателен стенд за измерване и контрол на параметрите на горивния процес;
• лаборатория за проверка на средства за измерване;
• търговски отдел;
Фирмата извършва следните дейности от инвестиционния процес в областта на газификацията:
• Изготвяне на инвестиционни проекти на газови съоръжения, парни, отоплителни и климатични инсталации, резервоарни стопанства за втечнен газ пропан бутан;
• съгласуване на проектите с контролните органи;
• доставка на оборудване, вкл. газови арматури, парни и водогрейни котли, стандартни и промишлени газови горелки, инфрачервени лъчеви отоплители, генератори на топъл въздух и др.
• проектиране и изработка на пултове за управление и средства за автоматизация;
• строителство на газопроводи от стоманени, полиетиленови и медни тръби;
• монтаж на газови инсталации и оборудване;
• узаконяване и въвеждане в експлоатация на изградени обекти;
• гаранционна и следгаранционна поддръжка;
• обучение на експлоатационния персонал.
• Проектиране и изграждане на газови инсталации работещи на компресиран природен газ.
• Доставка на компресиран природен газ от собствени метан станции.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.