Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

СънСЪРВИЗ ЕООД

LG_SunServiz
с. Вакарел 2060
Софийска област
тел: 0887 206 757
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

СънСЪРВИЗ е специализирана компания за дизайн, изграждане и поддържане на фотоволтаични системи и пасивни къщи, както и в продажбата на компоненти за тях. Услуги: Покривни и наземни фотоволтаични инсталации

Одит по Наредба No.16-27 от 5 Февруари 2008 и ремонтни дейности; Предпроектни и измервателни проучвания; Дизайн на PV системи, трансформаторни станции и оборудване за средно напрежение; Инсталация на PV системи; Поддръжка и контрол; Обучение.
Сертификати:
* СънСЪРВИЗ ЕООД е регистриран в Камарата на Строителите в България като строител имащ право да изгражда обекти от Енергийната инфраструктура пета и трета категория съгласно чл.137, точка 2, букви „б“ и “ ж“, точка 3, буква „д“ от ЗУТ, т.е. изграждане на електрически централи с мощност до 100 мегавата и разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на електроснабдяването – трасета 20 kV.
* ISO 9001:2008
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.