Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Строител ООД

LG_Stroitel
гр. Русе
бул. "Липник" № 5
Русенска област
тел: 082 826 063, факс: 082 826 061
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Дружеството “Строител” ООД гр. Русе е регистрирано в РОС с фирмено дело 1023/1994 год. Вписано е в регистъра на Търговските дружества под № 483, т 5, стр.161 с ЕФН 1794010231, с идентификационния номер – 040314704.

Дружеството е специализирано в комплексното строителство на сгради и съоръжения с жилищно, търговско, административно и производствено предназначение. Изпълнява проекти по реконструкция, саниране, сеизмично укрепвание, ремонтно възстановителни работи на съществуващ сграден фонд и обекти от инфраструктурата. Развива инвестиционна дейност в областта на строителството. Извършва геодезически проучвания и проектиране.

„Строител” ООД е носител на:
Сертфикат за прилагане и управление на качеството по DIN EN ISO 9001:2000,
Сертификат ISO 14001:2004 – Система за управление на околна среда
Сертификат OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здраве и безопасност при работа
Дружеството е регистрирано в Централния Професионален Регистър на Строителя :
N I 000058 I група строежи от I до V категория
N IV 000025 IV група строежи от II до III категория

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.