Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Соларити БГ ООД

LG_SolarityBG
гр.Пловдив
ул. "Арчарица" № 5
Пловдивска област
тел: 032 511 564, GSM: 0878 160 708
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Соларити БГ осигурява гъвкави решения за покривни фотоволтаични системи, резервно електрозахранване, автономни фотоволтаични системи, синусоидални инверторни системи, инвертори за фотоволтаични централи, фотоволтаични модули, подходящи за всякакви нужди.
Соларити БГ предлага всички услуги свързани с изграждането на фотоволтаични инсталации до ключ, в това число:
Консултация и анализ на инвестиционното намерение, респективно вида и големината на системат.
Административни консултации относно процедурата и документите, съпровождащи изграждането на различни видове фотоволтаични инсталации.
Изготвяне на технически проекти и доклад за съответствие, където е необходим.
Доставка на цялостно оборудване (PV модули, инвертори, конструкция, табла, кабели, заземителни и мълниезащитни уредби и др.)
Монтаж и инсталация на фотоволтаичната централа.
Пускане в експлоатация.
Основен приоритет на Соларити е гаранционната и извънгаранционната поддръжка на всякакъв тип фотоволтаични инсталации, независимо дали са изградени от нас или не. Нашият принцип е, че най-ефективното действие по подръжката е превантивното. Обслужването има за цел да гарантира максималното и ефективното функциониране на централата и оптимизиране на индивидуалните оперативни разходи.
Предлаганата поддръжка е индивидуална за всеки обект и се състои в следните услуги:
Първоначален обстоен прегледи анализ на състоянието на централата и изготвяне на евентуални препоръки за подобряване.
Периодична профилактика и планови дейности с цел да се осигури дълъг есплоатационен живот на отделните елементи.
Изпращане на професионален екип при настъпване на авария за остраняването й във възможно най-кратки срокове.
Дейности по замяна на повредено оборудване, както и отстраняването на други проблеми, затрудняващи ефективното функциониране на централата.
Допълнителни услуги по договаряне – поддръжка на тревни площи, почистване на PV модули.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.