Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Сипер-България ООД

LG_Siper
гр. София
жк. Дружба, бул. "Професор Цветан
Лазаров" № 50
София-град област
тел: 02 970 9810, 0700 19 889,
факс:02 979 0060
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

СИПЕР-БЪЛГАРИЯ ООД е регистрирано в България дружество с чуждестранно участие, съгласно “Закона за чуждестранните инвестиции”, уреждащ условията и реда за извършване от чуждестранни лица на инвестиции в стопанската дейност на България, в сила от 17 май 1991 година, тъй като мажоритарен съдружник, притежаващ 60% от капитала, е Адолфо Перейра, който е португалски гражданин и участва като физическо лице в учредителните документи на дружеството. Удостоверение № 06943 от 2.10.1996г. на Министерство на финансите потвърждава, че инвестициите, направени в Сипер-България ООД, на Адолфо Оливейра Перейра са регистрирани на основание чл.11 от “Закона за стопанската дейност на чуждестранни лица и за закрила на чуждестранните инвестиции”.
СИПЕР-БЪЛГАРИЯ е дружество с ограничена отговорност, по смисъла на “Търговския закон”, регулиращ търговската дейност в страната от 1989 година. По съдебна регистрация дружеството има трима съдружници:
Адолфо Оливейра Перейра
Теодора Димитрова Ненова
Ангел Дончев Николов
Капиталът на дружеството е 30 000 /тридесет хиляди/ лева, внесени изцяло.
В действителност СИПЕР-БЪЛГАРИЯ ООД по предмет на дейност се явява клон на португалското дружество SIPER SOCIEDADE DE ISOLAMENTOS Lda., чийто мажоритарен съдружник е също Г-н Перейра.
Португалското дружество е със седалище в гр. Лисабон и филиал в гр. Порто и е една от утвърдените фирми на пазара за изолационни материали в Португалия. По време на дългогодишната си търговска дейност, португалското дружество е създало търговски контакти с най-големите производители в света на изолационни материали, спечелило е много клиенти и е натрупало богат опит.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.