Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Симстрой – 2000 ЕООД

LG_Simstroi2000
село Мирково
ул. Христо Ботев № 15
Софийска област
тел: 0889 62 50 61, 0885 11 82 81
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

СИМСТРОЙ-2000 ЕООД е специализирано дружество за строителство и изграждане на сгради и съоръжения – в промишлеността, в гражданския сектор, както за ремонтни и довършителни работи. Не малка част от дейността на фирмата, заемат обекти за покривни, хидроизолационни, укрепващи, интериорни и екстериорни ремонтни работи.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
Първа група – строежи от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от първа до пета категория.
Трета група – строежи от енергийната инфраструктура от първа до трета категория.
Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – строежи от втора до четвърта категория.
Пета група – отделни видове СМР, съгласно НКИД.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.