Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

СБКИ АД, Пловдив

LG_SBKI-AD
гр. Пловдив
бул. "Александър Стамболийски"
№ 9А
Пловдивска област
тел: 032 600 810, факс: 032 600 833
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

„Стоманобетонови конструкции и изделия” е основана през 1991г като кооперация, явяваща се естествено продължение на стопанската дейност с част от активите и служителита на ЗСК-Пловдив. През 2005 г се регистрира Акционерно дружество СБКИ в Пловдивския окръжен съд, което събира активи, търговска дейност и последващо инвестиционно развитие. Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директори и се представлява от председателя на СД Владимир Колев.
СБКИ АД – Пловдив разполага с две производствени площадки в Пловдив и с. Катуница, всяка от тях съоръжена с бетоновъзли, кранови средства, технологичен транспорт и строителна лаборатория. СБКИ има търговско представителство ориентирано към PVC дограма в гр.София. Активите са придобити чрез приватизация и новозакупени и са 100% частни. Материално-техническата база е създавана за следните строително-промишлени производства:

– производство на стоманобетонови конструкции за сглобяеми жилищни,административни, промишлени сгради, елементи за мостове и водостоци, както и проектиране и производство на неноменклатурни елементи или по зададени конструктивни чертежи
– тръби бетонови кръгли за строителство на безнапорни канализации
– тръби кръгли стоманобетонни за пътни водостоци
производство на бетонови изделия (тротоарни плочи, бордюри, пътни ивици, облицовъчни плочи за крайпътни канали и други);
– производство на бетонови и варови разтвори за нуждите на строителството в региона
заготовка на армировъчни стомани
– строителна лаборатория
– производство и монтаж на PVC дограма по лиценз с технология и материали на фирма „DECEUNINCK“ – БЕЛГИЯ
През 2007г. е завършен на първия етап от програмата за технологично обновяване на производството на бетонови и стоманобетонови тръби за канализация и пътни и ж.п. водостоци по БДС EN 1916 и канализационни шахти по EN 1917. Въведено е в експлоатация първото хале 18х60m с два мостови крана, съоръжено с нови (датско производство) машини за горните изделия.
През периода от създаването си кооперация „Стоманобетонови конструкции и изделия“ – гр. Пловдив е осъществявала предмета на своята дейност, продължен от СБКИ АД Пловдив, с добри икономически и финансови резултати, без задължения към трети лица и фирми. Със своите две основни производствени бази в Пловдив и Катуница два спомагателни – ремонтно механичен цех и автотранспорт, със средносписъчна заетост от 100 работници и специалисти, СБКИ АД Пловдив стабилно присъства на строителния пазар.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.