Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

П И Н Консулт ЕООД

LG_PiNConsult
гр. Варна
ул. "Екатерина Симитчиева" № 6, офис 6
Варненска област
тел: 052 806 204, GSM: 0885 110 366
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

ПИН КОНСУЛТ ЕООД е създадена през 2008г.
Oсновна цел на компанията е да се включи успешно в политиката за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата и да бъде безпристрастен и независим участник във всички дейности, касаещи пълноценно използването на възобновяемите енергийни източници.
ПИН КОНСУЛТ ЕООД приема своите клиенти като партньори в бизнеса и се стреми да предлага цялостни решения в областта на възобновяемата енергия. Екипът на компанията предлага услуги от консултирането и оформянето на идеите до тяхното цялостно изпълнение, поддръжка и контрол.
ПИН КОНСУЛТ ЕООД има богат опит в разработването на проектни предложения и може да предложи проектиране на мощности за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както с малък, така и с голям капацитет, като разработи прецизно всички необходими технически и работни проекти.
Съобразно индивидуалните нужди и благодарение на изградената си мрежа от партньори и доставчици, ПИН КОНСУЛТ ЕООД предлага широка гама от соларни панели и колектори, вятърни генератори, конструкции, инвертори, акумулаторни батерии и всички други необходими елементи от оборудване, за да се изгради „до ключ“ една производствена мощност.
Фирмата има опит в реалното изграждане „до ключ“ на фотоволтаични и вятърни централи, в това ччисло външно присъединяване (кабелни линии, реконструкция и/или изграждане на трафопост) и пускане в експлоатация.
Благодарение на широката гама от услуги, за ПИН КОНСУЛТ ЕООД е възможно превръщането на алтернативните източници за енергия в работеща конвенционална сиситема за задоволяване на енергийните нужди както на отделни домакинства, така и на големи промишлени системи и предприятия.
ПИН КОНСУЛТ ЕООД е динамично развиваща се компания. Непрестанното търсене на новото в областта на алтернативните източници за производство на енергия и разширяването на предлаганите услуги ни превръщат в желан партньор в дългосрочен план.
Ние се стремим да подпомогнем нашите клиенти и партньори на всеки етап от процеса на реализиране на инвестиции в производствени мощности на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.