Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Проксимус Инженеринг ЕООД, София

LG_Procsimusingenering
гр. София
Жилищна група "Южен парк", бл. 45,
офис 1
София-град област
тел: 02 4160 396
GSM: 0899 932 720 , 0899 932 712
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Внос, дистрибуция и инжинеринг на съоръжения и ситеми за климатизация, отопление, вентилация и енероспестяване.