Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ОВК ООД

LG_OVK
гр. Плевен
ул.Метро 3, складова база „Лабиринт” , GPS: 43,43483 / 24,59770
Плевенска област
тел: 0888 536 552, 0878 549 595,
факс: 064 930 548
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
ОВК ООД е инженерингова фирма с направление отоплителна,
вентилационна и климатична техника.
Дейността ни обхваща проучвателна и консултантска дейност, проектиране, изграждане, реконструиране и
модернизиране на ОВК системи.
Реализирали сме обекти с жилищно, обществено и промишлено
предназначение, включващи частни едно и многофамилни жилищни сгради,
хотели, социални домове, заведения за хранене и комунално битови
услуги, производства и енергийни централи.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.