Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Овергаз Юг АД, Асеновград

LG_Overgasug
гр. Асеновград 4230
пл. “Академик Николай Хайтов”
№ 10 А
Пловдивска област
тел: 0331 671 71, 0882 173 939
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
„Овергаз Юг“ АД изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайните потребители на територията на Асеновград, Пазарджик, Пещера и Първомай. В края на 2013 година газовата инфраструктура на дружеството в Южна България наброява 207 километра и обслужва над 3900 клиенти.
Газификацията на градовете Пазарджик, Пещера, Първомай и Асеновград включва: доставка и разпределение на природен газ до всички крайни потребители, чрез изграждане на преносна и разпределителна мрежа, преустройство или изграждане на нови енергийни обекти на крайните потребители в промишлен, обществено-административен и битов сектор за потребление на природен газ.
„Овергаз Юг“ АД превръща природния газ в реална алтернатива на другите енергоносители за обществото, осъществявайки разпределение на природен газ и газоснабдяване до всеки потребител на територията на общините Пазарджик, Пещера, Първомай и Асеновград.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.