Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Овергаз Север ЕАД, Разград

LG_Overgassever
гр. Разград 7200
ул. “Васил Левски” № 11, п.к. 99
Разградска област
тел: 084 612 216
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

„Овергаз Север“ ЕАД изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайните потребители на територията на Бяла, Велико Търново, Горна Оряховица, Исперих, Кубрат, Левски, Ловеч, Лясковец, Павликени, Попово, Разград и Русе. В края на 2013 година газовата инфраструктура на дружеството в Северна България наброява 543 километра и обслужва над 10 400 клиенти. Предметът на дейност на „Овергаз Север“ ЕАД е инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на лицензионната си територия. „Овергаз Север“ ЕАД превръща природния газ в реална алтернатива на другите енергоносители за обществото, като осъществява разпределение на природен газ и газоснабдяване.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.