Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Овергаз Инк АД

LG_OvergasInk
София 1407
ул. "Филип Кутев" № 5
София-град област
тел: 02 962 1724, 0700 111 10
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Основана през 1992 г., „Овергаз Инк.“ АД е най-голямата частна газова компания в страната. Нейната основна цел е да предостави енергийна алтернатива и направи природния газ достъпен за българските граждани. Дружеството изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители. „Овергаз Инк.“ АД осъществява:
Анализ, оценка и разработване на инвестиционни газови проекти, осигуряване на тяхното финансиране и управление на инвестиционния процес;
Проектиране и изграждане на газопроводи, газоразпределителни мрежи и инсталации под ключ;
Изграждане на топлоенергийни системи на природен газ;
Разработване на проекти за модернизация, реконструкция и изграждане на енергийни обекти;
Маркетингови и технико-икономически проучвания, анализи, оценки и прогнози на енергийния и газов пазар;
Усвояване и внедряване на авангардни технологии, нови производства и услуги в газовата индустрия;
Управление, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения;
Доставка, разпределение и продажба на природен газ.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.