Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Овергаз Изток АД, Ямбол

LG_Overgasiztok
гр. Ямбол 8600
ул. “Търговска” № 56, п.к. 433
Ямболска област
тел: 046 687 755, факс: 046 687 712
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Предметът на дейност на „Овергаз Изток“ АД е инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на градовете Бургас, Варна, Нови Пазар, Нова Загора, Стара Загора, Ямбол, Тунджа, Карнобат, Айтос, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево и продажба на природен газ.

„Овергаз Изток“ АД превръща природния газ в реална алтернатива на другите енегоносители за обществото, осъществявайки разпределение на природен газ и газоснабдяване на територията на градовете Бургас, Варна, Нови Пазар, Нова Загора, Стара Загора, Ямбол, Тунджа, Карнобат, Айтос, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево.
„Овергаз Изток“ АД осъществява регулирана и нерегулирана дейност. Лицензионната дейност е свързана с транспортиране на природен газ по ГРМ, присъединяването на крайни потребители към ГРМ, продажба на природен газ. Нерегулираната дейност обхваща дейности като изграждане на сградни и газопроводни инсталации, изграждане на газоразпределителна мрежа или други комуникации и обекти, продажба на газовите уреди и друга дейност.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.