Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Овергаз Изток АД, Стара Загора

LG_Overgasiztok
гр. Стара Загора
ул. "Генерал Гурко" № 75
Старозагорска област
тел: 042 614 329, 042 614 328,
GSM: 0882 173 336
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

„Овергаз Изток“ АД изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайните потребители на територията на Варна, Бургас, Нови Пазар, Нова Загора, Стара Загора, Карнобат и Ямбол. В края на 2013 година газовата инфраструктура на дружеството в Източна България наброява 516 километра и обслужва над 8500 клиенти. Компанията има издадени от ДКЕВР лицензии за извършване на дейноста „разпределение на природен газ“ и „обществено снабдяване с природен газ“ на територията на тези общини, а лицензиите са издадени през юни 2006 година, за срок от 35 години с право на продължение. Дружеството ще осигурява безопасна и безаварийна работа на газопроводната мрежа и прилежащите й съоръжения, като по този начин ще гарантира безопасно и надеждно газоснабдяване до консуматорите. Предметът на дейност на „Овергаз Изток“ АД е инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на градовете общините Бургас, Варна (без кметства Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово), Нови Пазар, Нова Загора, Стара Загора, Ямбол, Тунджа, Карнобат, Айтос, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско и Царево и продажба на природен газ.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.