Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Новиз АД

LG_Noviz
гр. Пловдив
ул. "Хан Кубрат" № 1 Делови
център Пловдив
Пловдивска област
тел: 032 27 56 20, 032 27 56 14,
факс: 032 63 37 70
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Офисите на Новиз АД се намират в гр. Пловдив , вторият (след столицата) по население и значимост икономически, културен, туристически и комуникационен център на България.

Новиз АД обединява група от фирми , капиталово и организационно свързани помежду си, с обща мисия и бизнес култура.

Мениджърите на Новиз са хора с богат стопански и управленски опит, минали през различни специализации у нас и в чужбина.

Първоначално фирмата стартира с износ на продоволствени стоки, като постепенно разширява дейността си и достига значителни обеми. Изнасят се предимно изделия на българската лека и хранително – вкусова промишленост, а дестинациите са различни републики и области на Русия и Украйна. На един по-късен етап външнотърговската дейност на дружеството се допълва с внос на метали и химически продукти (главно полимери и химически влакна). Значителна част от тази номенклатура се реекспортира в страните от Балканския полуостров.

Успоредно с продължаващата продуктова диверсификация на дейностите, в средата на 90-те е развиван процес на организационно обособяване на различните бизнес направления, като те са структурирани в самостоятелни профит центрове или са обособени в отделни дружества . Всяко звено от тази структура получава относителна маркетингова самостоятелност да развива продуктовата си специализация, да е пазарно ориентирана, да постига и поддържа икономически ефективни параметри.

Структурите на Бизнес група НОВИЗ поддържат активни делови отношения с партньори от Русия, Украйна, Германия, Холандия, Македония, Турция, Египет, Италия, Чехия, САЩ, Унгария, Кипър, Гърция и др.

Актуални продуктови направления на Бизнес група НОВИЗ са:

– търговия с полимери;
– производство на полимерни опаковки;
– дистрибуция на уреди за дома и хотела, солариуми, SPA оборудване ,козметични апарати ;
– хотелиерство и ресторантьорство;
– строително предприемачество;
– бизнес и конгресен туризъм;
– финансов и оперативен лизинг.

НОВИЗ АД е утвърден доставчик на полимери ( HDPE , LDPE , PVC , PP , PS ). Продуктите се внасят от Русия, Украйна, Чехия, Сърбия, Египет и др. Наличието на собствен митнически склад (тип «С») спомага да се осигуряват на клиентите бързи доставки на различни марки материал.

От 2002 г НОВИЗ произвежда полимерни опаковки в собствен цех в с. Труд (7 км от Пловдив). Цехът е оборудван с високоскоростни съвременни машини от Тайван и Турция. Продукцията му включва чанти, чували за смет, биоразградими опаковки, изделия с рекламен печат .

На база натрупания производствен и маркетингов опит, НОВИЗ АД планира да разшири дейността си чрез производство на нови продукти в областта на полимерните опаковки. В тази връзка търси подходящи партньори за разгръщане на ново производство. За целта е закупен терен от 7 хил. кв. метра в Южната индустриална зона на град Пловдив.

НОВИЗ АД е официален вносител и дистрибутор на широка гама електрически изделия, най-общо определяни като уреди за дома и хотела, солариуми, SPA оборудване, медико-козметични лазери фармацевтивчна козметика, термопомпи. Всички те са производство на престижни европейски и американски фирми, лидери на съответните пазари. Бранд-портфолиото на Новиз АД включва:

Severin – бяла домакинска техника; (тук линкове, водещи към съответните раздели)
Dimplex – отоплителна техника, въздушни завеси, термопомпи.
Alisun – солариуми;
Soleo Aroma Trend – козметика за солариуми;
Health – инфрачервени топлинни кабини (инфрачервени сауни);
Sybaritic – spa –капсули, медицински лазери, козметични апарати;
Johnson и VALERA – хотелско оборудване (стационарни сешоари за коса и ръце);
Sybaritik – SPA технологии .
Търговската дейност се осъществява чрез мрежа от дистрибутори и преки продажби, в зависимост от съответните продуктови и бранд политики. Редовно се участва в различни специализирани търговски изложения (Пловдив, София, Варна и др.), правят се работни посещения на водещи европейски панаири и изложби.

През 1997 г НОВИЗ АД построи и откри малък четиризведен хотел в Пловдив. Това бе първият в града четиризвезден частен хотел. През 2005 година Новиз Хотел стана вторият в страната хотел с внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008. В началото на 2007 Новиз Хотел получи сертификат по международен стандарт ISO 22000 за въведената Система за управление на безопасността на храните. С него „Новиз“ АД стана първото пловдивско дружество, сертифицирано по ISO 22000:2005 за ресторантьорство и кетъринг.

Строителното предприемачество е сравнително нова дейност за Новиз АД. През 2005 г бе закупен парцел в идеалния център на Пловдив и бе построена 8-етажна луксозна бизнес сграда. Инвеститор в проекта е Новиз АД, а строителството бе възложено на строителна фирма Сиенит. Инвестициите в Делови център Пловдив надхвърлят 3.5 млн евро.

НОВИЗ АД притежава мажоритарен дял в ИНТЕРКОНТАКТ ООД, фирма за бизнес и конгресен туризъм , организираща международни делови прояви с цел съдейства на българските фирми при осъществяването на контакти с партньори от различни страни. Съдружници в Интерконтакт ООД са Търговско-промишлена камара – Пловдив и Стопанска асоциация – Пловдив.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.