Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

МЗ Разлог ООД

LG_MzRazlog
Разлог 2760
ул. ”Гоце Делчев” № 24
Благоевградска област
тел: 0747 800 17, 0747 800 16,
факс: 0747 800 16
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
В номенклатурата на завода са включени над 50 броя крайни изделия. Изделията са разделени в две основни групи – отоплителни системи и слънчеви системи за БГВ и фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия.
Продукцията на фирмата се реализира основно в страните от Европейския съюз:  Германия, Австрия, Гърция.
В направление отоплителни системи фирмата произвежда топлоизточници на базата на твърди горива (дърва, въглища, брикети, пелети и др.), течно гориво, биомаса.
На базата на твърдо гориво фирмата произвежда:
•    камини и каминни тела с мощност от 6 kW до 44 kW;
•    водогрейни котли с мощност от 16 kW до 200 kW;
•    комбинирани котли на твърдо гориво и пелети с мощност от 25 kW до 100 kW.
На базата на течно гориво и газ фирмата произвежда :
•    водогрейни котли с мощност от 17 kW до 100 kW ;
•    генератор за топъл въздух с мощност от 17kW до 40kW.
Ефективността на котлите на течно гориво и газ е по-висока от 92%. Количеството на вредните емисии в димните газове отговаря на американските, канадските и европейските екологични норми.
В направление слънчеви и фотоволтаични системи:
•    проектиране и изграждане на системи, използващи слънчевата енергия за БГВ и електрическа енергия. Гаранция – 10 години;
“МЗ – Разлог“ ООД – гр. Разлог е готов по задание на клиента да разработи и произведе отоплителни системи и извън сегашната си номенклатура.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.