Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Люко-К OOД

LG_Luko-K
гр. София
бул. "Сливница” № 79А
София-град област
тел: 02 822 1541, факс: 02 822 1651
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

ЛЮКО – К ООД е юридическо лице , регистрирано през 1996 година ,чийто основен предмет на дейност е цялостен инженеринг и мениджмънт в строителството:

– проектиране
– инвестиционна дейност в строителството
– жилищно и обществено строителство
– пътно – строителни дейности
– реставрационно- възстановителни работи
– ремонт и реконструкции на сгради
– производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма
– В условията на все по-големия пазар на строителни фирми ние намираме мястото си, осигурявайки необходимото качество на оптимална цена.

На клиентите си предлагаме прецизно изпълнение, стриктно спазване на сроковете и коректни взаимоотношения.

За цялостното осъществяване на всички дейности по веригата : проучване – инвестиране – изграждане , разполагаме с висококвалифициран проектантски и инженерно технически персонал и специализирани строителни кадри.

Съобразявайки се с променените условия в инвестирането и строителство, съчетаваме в дейността си нови и традиционни технологии.

В рамките на възможностите си , за да сме максимално полезни,проучваме и въвеждаме в производствената характеристика на фирмата съвременни технологии.

От 2005 година в дружеството е въведена Интегрирана система за управление на качеството , околната среда , здравословните и безопасни условия на труд . Притежаваме Сертификат за управление на качеството ISO 9001 : 2008 , Сертификат за управление на околната среда ISO 14001 : 2004 и Сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001 : 2007 , с обхват на сертификация : строително – монтажни работи , реставрация , ремонтни дейности , производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма .

Люко-К ООД е регистрирано в Централния Регистър на строителите в България с протокол № 0035 от 11.03.2008 год. в :

Първа група строежи от първа до пета категория ,
Втора група строежи от трета и четвърта категория ,
Трета група строежи от първа до трета категория ,
Четвърта група строежи от първа до трета категория ,
Пета група строежи – отделни видове СМР
Достойнствата на работата ни са резултат от построеното от наши специалисти

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.