Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Лилия Хив ООД

LG_LiliqHiv
гр. София
ул. "Стара Планина" № 8-10
София-град област
тел: 02 935 69 00, факс: 02 980 3013
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е частна българска компания, създадена през 1991 г. като събирателно дружество и преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 г.

Приоритетно фирмата се развива в областта на строителството като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на:
-отопление, вентилация, климатизация;
-газопроводи, газови инсталации и съоръжения;
-топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи;
-абонатни станции, котелни централи;
-нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост;
-хладилни камери, хладилни тунели;
-метан-станции;
-когенератори.

При изпълнение на СМР фирмата използва собствени налични материали и съоръжения или доставени такива на преференциални цени.

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е официален дистрибутор за България на следните реномирани производители:

~ GARIONI NAVAL – Италия
-парогенератори;
-парни и водогрейни котли;
-котли с диетермично масло;
-котли на биомаса – котли-утилизатори;
както и всички аксесоари към тях.

~ TECNOCASA – Италия
-газови термопомпи – производство на япоската фирма AISIN TOYOTA Group.

~ ROBUR – Италия
-топловъздушни апарати на газ;
-газови конвектори.

~ HEIZER – Италия
-газови бойлери.

~ L’ISOLANTE K-FLEX – Италия
-топлоизолация за съдове и тръбопроводи.

~ MET MANN – Испания
-генератори за топъл въздух.

~ AZ POKORNY – Полша
-гъвкави неръждаеми тръби за газ и вода.

~ EUROHEAT – Полша
-въздушни завеси;
-топловъздушни апарати.

~ EUROGAMMA 2000 – Италия
-магнитни преобразуватели за вода.

~ КАЛУЖСКИ ТУРБИНЕН ЗАВОД – Русия
-турбогенератори.

Фирмата разполага с проектантско бюро, монтажни групи, група за сервизна поддръжка и търговски отдел.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.