Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

К и К-ДС ООД

LG_KiKDS
Варна
ул. "Козлодуй" № 52
Варненска област
тел: 052 607 777, факс: 052 611 777
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Фирмата е в състояние да предложи на своите клиенти изграждане на комфортна среда съчетана с оптимално използуване на енергийните ресурси. Водеща насока е изграждането и използуването на съвременни високо-технологични изделия, гарантиращи високото качество и рентабилност на предлаганит е климатични инсталации. Специалистите работещи във фирмата имат дългогодишен опит в проектирането и изграждането на разнородни инсталации за: болници и операционни, офиси и банки; хотели и големи обществени сгради, жилищни сгради; ресторанти; промишлени сгради и др.
Фирмата предлага следния обхват от дейности и услуги:
1. Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на:
• Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации;
• Соларни инсталации за БГВ и отопление на басейни и сгради;
• Геотермално отопление и климатизация;
• Системи КИП и А;
• Системи за дистанционно отчитане на разходите;
• Системи за оптимизиране на енергийните разходи;
• Външни и вътрешни електроинсталации;
• Информацио нни системи (компютърни, колективни – ТВ и радио);
• Структурни кабелни системи;
• Ел. силови инсталации и табла, осветителни инсталации;
• Информационни системи (компютърни, колективни ТВ и радио);
• Системи за сигурност (охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване);
• Изграждане на ВиК инсталации.
• Саниране на сгради (Обследване и изготвяне на енергиен паспорт на сгради и изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки).
К и К – ДС ООД e с основен предмет на дейност проектиране, изграждане, доставка и монтаж на електрически, отоплителни, вентилационни, климатични инсталации и системи за управление и автоматика за промишлени, административни, селскостопански, обществени и жилищни сгради.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.