Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Клима Консулт ООД

LG_Klimakonsult
София 1618
бул. "Братя Бъкстон" No 40, ет. 2
София-град област
тел: 02 955 7539, 02 855 0034,
факс: 02 955 6149, GSM: 0888 806 010
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Фирмата предоставя следните услуги:
ПРОЕКТИРАНЕ
предварително проучване, технико – икономически анализи, идейни и работни проекти по част ОВК. Проектиране на чисти помещения. Икономическа и техническа оптимизация на проекти.
МОНТАЖ
квалифицирани технически изпълнители под ръководството на инженерни специалисти с дългогодишен опит. Наличие на съвременна техника и автомобилна база.
ПРОВЕРКА за ХЕРМЕТИЧНОСТ и издаване на досие и дневник на климатични системи и попълване на сертификационна документация
в изпълнение на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на регламент ЕО № 842/2006 относно флуорирани парникови газове основание чл.20 от Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой за ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове и веществата.
СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА
сервиз и поддръжка на климатична и вентилационна техника и оборудване, отоплителни инсталации. Поддръжка и сервизно обслужване на комплексни системи.
Профилактика
Сезонна годишна профилактика на климатизатори. Профилактика на климатични, отоплителни и вентилационни системи и инсталации.
РЕМОНТ
проверка, диагностика и ремонт на климатични, отоплителни и вентилационни системи.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Направа на електрически табла. Системи за автоматика и управление на сградни инсталации.
ДОСТАВКИ И ВНОС НА ОБОРУДВАНЕ.
Оптимизация. Осигуряване от внос и от страната доставката на машините и съоръжения, материали и оборудване за изграждането на всички видове инсталации. Оптимален избор на съоръжения и оборудване. Изготвяне на оферти по технически спецификации и работни проекти.
ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ
производство на въздуховодни елементи, камери, вентилационни боксове, кухненски чадъри, филтри, енергоспестяващи модули, енергоспестяващи модули комплектовани с вградена термопомпа. Термопомпени модули с водноохлаждаем кондензатор.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.