Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Клима инженеринг ООД

LG_Klimaingenering
Плевен
ул. “Чаталджа” № 64, ет. 2
Плевенска област
тел: 064 846 787, GSM: 0877 360 674,
0878 457 028
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Основната дейност на фирма “Клима Инженеринг” ООД е изграждане, реконструкция и ремонт на промишлени и битови топлотехнически системи (котелни инсталации с КИП и Автоматика и спомагателни съоръжения към тях; технологични тръбопроводи и тръбопроводи за пара и гореща вода; газови съоръжения и инсталации; отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; абонатни станции). Обект на дейност са и нетрадиционните възобновяеми източници на енергия-слънчеви колектори.
Фирмата ни е с богат опит и възможности за предлагане на пълен инженеринг на инсталации за изгаряне на биомаса, инсталации за природен газ, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, котелни инсталации /за високо и ниско налягане/ и спомагателните съоръжения към тях, технологични тръбопроводи и тръбопроводи за пара и гореща вода, слънчеви инсталации за бита и промишлеността и вътрешни ВиК инсталации. Тя разполага с обучени и квалифицирани инженери, техници и работници за изпълнение на описаните инсталации.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.