Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Климаком Инженеринг ООД, София

LG_Klimakomingenering
София
бул."Владимир Вазов” № 52
София-град област
тел: 02 943 1134, 02 943 1135,
факс: 02 943 1140, 0888 597 597
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

„Климаком Инженеринг“ ООД предлага пълен инженеринг на климатични, вентилационни, отоплителни инсталации и разработване на системи, използващи възобновяеми енергийни източници. Тя включва в обхвата си инвестиционно проучване и проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, изграждане, въвеждане в експлоатация, професионална поддръжка и сервизна дейност. Основната ни цел е понижаването на енергийните разходи, повишаване комфорта и подобряване на микроклимата.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.