Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

КлиВенТо ЕООД

Кливенто
София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33 Б
София-град област
тел: 02 868 6099, 07001 8885,
факс: 02 868 7099, GSM: 0879 831 182
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

КлиВенТо извършва директен внос от италиански производители на отоплителна и климатична техника с приложение в бита, общественото строителство и индустрията.

КлиВенТо изпълнява отоплителни, вентилационни, климатични, ВиК и газови инсталации в обем на пълен инженеринг – консултации, проучване, проектиране, доставка (директен внос), монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и сервизно обслужване.

КлиВенТо е единствен оторизиран представител за извършване на гаранционно и сервизно обслужване на отоплителни и климатични съоръжения, производство на FERROLI – Италия. Фирмата осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз на всички доставени съоръжения и обезпеченост на резервни части за срок от10 години.

Съгласно актуалните изисквания на Европейския съюз: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 17 май 2006 година, в съответствие с Протоколa от Киото  и свързаните с тях български нормативни документи: ПМС № 336/ 23.12.2008 г. ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ, КлиВенТо извършва всички необходими действия по обследване, етикетиране, проверка на херметичност, ремонт, изваждане и пълнене с хладилен агент и др. на инсталациите, попадащи в обхвата на горепосочените документи.