Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Кледо-лекс ЕООД

LG_Kredo_lex
гр. Русе , ул. " Ол.Панов", № 17
Русенска област
тел: 0896 823 012
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Ние сме посветили своите усилия да предоставим висококачествени продукти и цялостни климатични решения, създаващи комфорт и устойчива среда в помещенията за всички хора и региони по света.

Като част от глобалната група Daikin, Daikin Europe се стреми да бъде световен лидер във всички аспекти на своя бизнес. Корпоративната социална отговорност не е само добре обоснована инициатива на Daikin. Тя е част от ДНК на компанията и оформя корпоративната култура. Основните ценности, груповата философия и наръчника за корпоративна етика разглеждат начина, по който Daikin желае да развива своята делова активност си и как компанията поема отговорности пред себе си и пред другите.

Ръководството на Daikin формулира ясна групова философия, за да формира мислене, което може да бъде споделяно от всички в Групата Daikin. Философията на Групата Daikin Group дава възможност на всички в групата да генерират новаторски идеи и предложения, да правят отговорни преценки или да вземат решения и да предприемат гъвкави действия в хода на своята работа.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.