Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Инстал Инженеринг ЕООД

LG_Instalingenering
София 1700
кв."Витоша", ул. "Проф. Хр. Вакарелски"
№ 13Б
София-град област
тел: 02 868 91 70, GSM: 0887 525 772
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Фирмата е създадена като първоприемник на „НОРА-ГАЗ“ ЕООД, като официален дистрибутор на „ЕРАТО – ХОЛДИНГ“ АД.
Основната дейност на фирмата е препроектиране (реинженеринг) на вече съществуващи, с цел оптимизация на работата и икономия на енергия и изграждане на нови ОВК и газови инсталации.
Работи на различни енергиини източници:
– твърдо гориво
– течно и газообразно гориво
– слънчева енергия
– електрическа енергия
– геотермални източници (земя,вода,въздух)
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.