Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Инстал Инг ООД

LG_Instaling
Шумен 9700
ул. "Индустриална"No 20
Шуменска област
тел: 054 802 660, GSM: 0888 551 543,
0888 543 523
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3
Фирмата извършва:
   – изграждане на газови инсталации за природен газ;
   – водни, отоплителни инсталации и климатизация;
   – климатични системи моносплит и VRF;
   – соларни инсталации за топла вода и отопление;
   – вентилация и климатизация;
   – доставка, монтаж и сервиз на вентилационните съоръжения;
   – Изграждане на термопомпени инсталации.
Разполагаме с квалифицирани специалисти, които се грижат за непрекъснатото усъвършенстване прецизността и качеството по изграждането на газовите, отоплителните и климатичните инсталации и уреди. Освен това, в дейността ни се включва проектиране, доставка на място и монтаж на поръчаните от клиента отоплителни и вентилационни уреди и съоръжения, както и тяхното сервизиране.
Фирмата работи изцяло с оригинални резервни части на нашите партньори и притежава нужните сертификати за произхода на всяка резервна част, влагана от нас. Сервизната дейност е подчинена и съобразена с приложимото законодателство, действащите нормативни актове на Репубрика България, както и съотносимите актове на Европейския съюз, в това число и Директива 99/44 ЕС.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.