Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Еър Трейд Сентър България ООД

LG_AirTradeCentre
гр. София
бул. "Цариградско шосе" № 301
София-град област
тел: 02 439 5555, факс: 02 439 5556
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Еър Трейд Сентър е водещ доставчик на продукти и услуги в областта на Вентилацията и Климатизацията (HVAC).

Ние сме оператор от Европейски мащаб, който стои близо до своите клиенти на национално ниво, и ги поддържа активно както в ежедневната им работа, така и в участието им в големи проекти – това е основната отправна точка за осъществяването на нашата дейност.
Еър Трейд Сентър Интернешънъл си е извоювал отлична репутация на Европейския и на Световния пазар. Фирмата ни се отличава с ясни стратегия и мисия, които определят начина, по който мислим и осъществяваме дейността си:

заедно и в хармония с нашите клиенти, стратегически партньори, служители и основни доставчици.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.