Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Есха България ООД

LG_Esha
гр. София
ж.к. Дружба-1, бул. "Проф. Цветан
Лазаров" № 162
София-град област
тел: 02 979 1119, факс: 02 979 1180,
GSM: 0887 651 052, 0887 427 819
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

ESHA България ООД, основана през 2001 г. в гр. София, е дъщерна компания на Alfa Alfa Energy S.A. – Гърция, известна преди като ESHA Hellas S.A.
Alfa Alfa Energy S.A., произвежда и разпространява на гръцкия пазар и в чужбина, под търговската марка ESHATM, широка гама от битумни, петролни и други химически продукти, предназначени за хидроизолация, топлоизолация и защита на строителни съоръжения и конструкции в гражданското строителство, а също и широка продуктова гама за прилагане в пътното строителство.
Основана през 1962 г. в Аспропиргос, Атика, Гърция, компанията, за тези вече над 50 години съществуване, има съществен принос в определянето на стандартите при хидроизолациите и битумните продукти за гражданското и пътното строителство.
Alfa Alfa Energy S.A. е изградила най-съвременна индустриална база и съоръжения за производството на пълна гама хидроизолационни продукти. Производствения комплекс, заедно с складовите площи и административната сграда са разположени на изцяло собствен терен от 15 500 кв.м.
Продуктовата гама включва полимер-модифицирани битумни хидроизолационни мембрани (SBS, APP, оксидирани, самозалепващи се) с годишен производствен капацитет от над 9 000 000 кв.м., битумни емулсии, продукти за хидроизолация и защита на строителни конструкции, уплътнителни материали за фуги, акрилни, епоксидни, полиуретанови и полисулфидни продукти, както и еластомерни, пластомерни и оксидирани битуми и полимер-модифицирани битуми и битумни продукти с приложение в изграждането на пътища, мостове и др. инфраструктурни обекти.
Alfa Alfa Energy S.A. също така произвежда и полиуретанови (PU) топлоизолационни плоскости в производственото предприятие на дъщерното си дружество Vapotherm Ltd, разположено на площ от 5 000 кв.м. в Елефсина, Атика, Гърция.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.